Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03

MB Property Solutions rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įmonėje.

1.    Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?
Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.    Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
 • Mes esame: MB Property Solutions
 • Mūsų įmonės kodas yra: 303039036
 • Mūsų adresas: Laisvės a. 26, LT-35200 Panevėžys
 • El. pašto adresas: info@garantus.lt
 • Tel. Nr.: +370 675 75500
3.    Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs esate mūsų klientas ir esate su mumis sudarę sutartį arba siekiate ją sudaryti. Taip pat, mes turime teisės aktų nustatytas pareigas mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Taip pat, mūsų interneto puslapyje galite palikti atsiliepimą apie mūsų veiklą. Jei paliksite atsiliepimą, bus laikoma, kad davėte sutikimą šios informacijos skelbimui mūsų interneto puslapyje.

4.    Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:
 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);
 • kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
 • informaciją apie šeimyninę padėtį (kai tai reikalinga notarinės sutarties sudarymui);
 • informaciją apie parduodamo turto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (jei sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis);
 • kita informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir vykdymui (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad galime Jūsų paprašyti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga sutarčiai sudaryti. Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

5.    Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas??
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
 • Jūsų informacija yra reikalinga siekiant imtis veiksmų, kad mūsų atstovaujama įmonė galėtų su Jumis sudaryti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinėms prievolėms mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • davėte sutikimą atsiliepimo apie mūsų veiklą skelbimui mūsų interneto puslapyje (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
6.    Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?
Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
7.    Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jūs nesate profiliuojamas.
8.    Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, juos galime perduoti žemiau nurodytiems duomenų gavėjams:
 • valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan.), tais atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • mūsų paslaugų teikėjams, pvz.: archyvavimo, informacines, komunikacines, verslo valdymo ir panašias paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
 • notarams, jei sudaroma notarinė sutartis;
 • bankams, kredito įstaigoms, kiek tai reikalinga sutarties vykdymui;
 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kai tai būtina mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • auditą ar patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems asmenims, prisiimantiems įsipareigojimus dėl duomenų neatskleidimo.
9.    Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?
Informacija apie Jus nėra perduodama už Europos ekonominės erdvės ribų.
10.    Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi šiais duomenų saugojimo terminais:
 • atsiliepimą apie mūsų veiklą saugosime iki Jūsų sutikimo atšaukimo, bet ne ilgiau nei 3 metus;
 • visą kitą informaciją apie Jūs saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro ar kituose įstatymuose nurodytais duomenų saugojimo terminais arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis.
11.    Kokios mano teisės?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:
 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
12.    Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@garantus.lt