Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03

MB Property Solutions rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įmonėje.

1.    Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?
Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 14 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.    Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
 • Mes esame: MB Property Solutions
 • Mūsų įmonės kodas yra: 303039036
 • Mūsų adresas: Laisvės a. 26, LT-35200 Panevėžys
 • El. pašto adresas: info@garantus.lt
 • Tel. Nr.: +370 675 75500
3.    Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės garantus.lt (toliau – „Svetainė“), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Dėl šių priežasčių mes naudojame slapukus. Daugiau informacijos apie mūsų interneto puslapyje naudojamus slapukus galite rasti slapukų politikoje.

Jei pateiksite mums paklausimą, skundą ar prašymą vienu iš svetainėje nurodytų el. pašto adresų, paštu, mes Jūsų duomenis saugosime kaip tai nurodyta privatumo politikoje paklausimus, prašymus, skundus pateikiantiems asmenims.

Jei atsiųsite mums savo gyvenimo aprašymą su tikslu įsidarbinti mūsų Įmonėje, mes Jūsų duomenis saugosime kaip tai nurodyta privatumo politikoje kandidatams.

4.    Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?
Jums naršant mūsų Svetainėje renkame tik iš joje veikiančių slapukų gaunamus anoniminius duomenis apie Jūsų naršymo mūsų Svetainėje tendencijas, demografinius duomenis.
5.    Ar naudojate slapukus?
Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Slapukų politikoje.
6.    Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių ir kokie tai šaltiniai?
Iš kitų šaltinių informacijos apie Jus nerenkame.
7.    Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūs sutikote, kad būtų įjungti slapukai (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
8.    Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?
Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
9.    Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?
Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, jūs nesate profiliuojamas.
10.    Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?
Informacija galime dalintis su mūsų paslaugų teikėjais, teikiančias IT, Svetainės funkcionalumo palaikymo paslaugų teikėjais, ta apimtimi, kuri būtina užtikrinant tokių trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.
11.    Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?
Jūsų informacija su subjektais esančiais už Europos ekonominės erdvės ribų nesidaliname.
12.    Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Informaciją susijusią su slapukais saugome kaip tai nurodyta slapukų politikoje.
13.    Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų Įmonėje?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 14 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
14.    Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@garantus.lt