Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03

MB Property Solutions rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įmonėje.

1.    Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?
Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.    Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
 • Mes esame: MB Property Solutions
 • Mūsų įmonės kodas yra: 303039036
 • Mūsų adresas: Laisvės a. 26, LT-35200 Panevėžys
 • El. pašto adresas: info@garantus.lt
 • Tel. Nr.: +370 675 75500
3.    Kodėl renkate informaciją apie mane?
Mes siekiame reklamuoti savo teikiamas paslaugas ir todėl norime Jums siųsti naujienlaiškius ar reklamines trumpąsias SMS žinutes. Tam mums reikalinga rinkti, naudoti ir saugoti Jūsų asmens duomenis.
4.    Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Norėdami gauti mūsų naujienlaiškius ar reklamines trumpąsias SMS žinutes, Jūs turėtumėte mums pateikti savo kontaktinius duomenis – el. pašto adresą ir/arba telefono numerį.
5.    Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
 • Jūs sutikote gauti mūsų naujienlaiškius ir/ar reklamines trumpąsias SMS žinutes (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • Mes turime teisėtą interesą savo klientams siųsti naujienlaiškius (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
6.    Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?
Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
7.    Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jūs nesate profiliuojamas.
8.    Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, juos galime perduoti žemiau nurodytiems duomenų gavėjams:
 • mūsų paslaugų teikėjams, pvz.: informacines, komunikacines, verslo valdymo, naujienlaiškių ir trumpųjų SMS žinučių siuntimo bei panašias paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.
9.    Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?
Informacija apie Jus nėra perduodama už Europos ekonominės erdvės ribų.
10.    Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Informaciją apie Jus saugome 3 metus nuo sutikimo davimo arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą. Atkreipiame dėmesį, kad baigiantis 3 metų terminui, galime paprašyti Jūsų atnaujinti duotą sutikimą ilgesniam laikotarpiui.
11.    Kokios mano teisės?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:
 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
12.    Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@garantus.lt